• ВИП решения за ВИП клиенти

    ВИП решения за ВИП клиенти

  • Цялостни системи за земеделие

    Цялостни системи за земеделие

  • Бъдете в крак с новите технологии

    Бъдете в крак с новите технологии

Животновъдна Ферма

  Животновъдна ферма се предлага като част от цялостното решение за агробизнеса – Агросистеми®, но може да бъде ползвана и самостоятелно като отделен продукт. Тя представлява специализиран софтуер за документиране, планиране и отчитане на дейностите по отглеждане на животни. С него могат да се въведат и проследят данни от личния и ветеринарния картон на всяко животно. Улеснява се следенето на рутинните дейности и отчитането на получената продукция.

Разработени са варианти, отчитащи специфичните различия при отглеждането на различните животински видове. Съобразени са и различните методи на работа при ферми за производство на мляко и месо.

С Животновъдна ферма могат да се въведат и проследят данни за ушна марка, идентификационни номера, пол, порода, родословие, етап от жизнения цикъл и група на отглеждане за всяко животно.   Отчитат се и се следят прехвърлянията и премествания на животните от една група или обект в друга.

Проследява се информацията от ветеринарния картон на животните – проведени лечения, използвани медикаменти, извършени имуно­про­­филактики, заплождания, бременности, раждания и др.

Следят се рутинните дейности като хранене, теглене и доене на животните.

Това решение разполага с подробни справки с всички необходими данни за животните. Отчита се получената продукция от всяко животно, проследява се всяка дейност.

Системата на Животновъдна ферма е така разработена, че би могла да се свърже с различни технологични стредства за автоматизирне на работата. По желание на клиента може да бъде интегрирана със специализиран софтуер и електронна животинска везна за автоматично завеждане на данните от тегленията. Възможна е връзка с RFID четци за идентифициране на животните при преминаване през контролна точка. Приложението може да се свърже и с модул Кантар, което ще облекчи значително работата при ежедневните тегления на животни, храненето и доенето.   

 

Тази система има разработен и вариант, специално предназначен за животновъдните асоциации. В него е обърнато допълнително внимание на породата и родословието на животните и възможностите за селекция.

За онези, които желаят по малка степeн на интеграция с технологични решения, ВИП Софтуер в партньорство с ВА Консулт е разработила и онлайн решение под името “Ферма WEB”.

 

 Научи още попитай ни

 

Free Joomla! template by Age Themes