• ВИП решения за ВИП клиенти

    ВИП решения за ВИП клиенти

  • Цялостни системи за земеделие

    Цялостни системи за земеделие

  • Бъдете в крак с новите технологии

    Бъдете в крак с новите технологии

Счетоводен софтуер

Тъй както няма бизнес без счетоводство, ВИП Софтуер предлага професионална Счетоводна система. Тя може да бъде свързана с основния продукт на фирмата – Агросистеми и да получава автоматично данни от всички модули на Агросистеми .

 Данните от фактури, вътрешни счетоводни документи лесно се отразяват в тази система. Създава се собствен сметкоплан, съобразен с фирмената счетоводна политика. Възможно е създаване на макети от експерт/главен счетоводител, които служат за автоматично осчетоводяване на операциите от оператор с по-ниска квалификация. 

Със Счетоводната система се осчетоводяват фактури, касови и банкови документи, ДДС, ДМА, вътрешни документи, документи от производство (технологични и ремонтни карти, пътни листи и др.), Контирането се осъществява ръчно, по макети, групово или автоматично.

 

 

 попитай ни

Free Joomla! template by Age Themes