• ВИП решения за ВИП клиенти

    ВИП решения за ВИП клиенти

  • Цялостни системи за земеделие

    Цялостни системи за земеделие

  • Бъдете в крак с новите технологии

    Бъдете в крак с новите технологии

Сервиз Машинопарк

За отчитане на всички дейности, свързани с поддръжката и ремонта на машините ВИП Софтуер има разработена система Сервиз-Машинопарк . В нея се обработва информация за поддържани машини – вид, марка, модел/клас, собственици, моточасове, сервизни специалисти, операции, манипулации и проблеми. Изготвят се Работни карти за конкретна машина с възникнали проблеми, вложени части, извършени дейности и др. Автоматично се издават стокови разписки и протоколи, отпечатват се работни карти, пътни листи.

В тази система се поддържа Досие на машината, извършени ремонти, вложени части, планово обслужване. Създават се заявки към доставчик за резервни части и необходими материали за ремонта. Може да се изчисли заработката на сервизните специалисти и да се разпечатат необходимите документи. изготвят справки за проблемите на машините, извършените манипулации и вложените части, издадените работни карти и протоколи.

попитай ни

Със системата Сервиз - Машинопарк се изготвят и пътни листи при транспорт на техниката по предварително зададени маршрути.

Приложима е както за земеделски производители, така и във фирми, работещи с множество автомобили и самоходна техника. 

 

Free Joomla! template by Age Themes