• ВИП решения за ВИП клиенти

    ВИП решения за ВИП клиенти

  • Цялостни системи за земеделие

    Цялостни системи за земеделие

  • Бъдете в крак с новите технологии

    Бъдете в крак с новите технологии

История на фирмата

 ВИП Софтуер ООД е създадена през 2001 от Петър и Пенка Чернаеви. Фирмата от самото си основаване се занимава с разработка на софтуерни решения. През първите години се предлагат основно индивидуални решения за търговска система, складово – счетоводен софтуер и софтуер за документообработка, специализиран за земеделския бизнес.

Постепенно акцентът се премества върху софтуерните системи за земеделие. Създава се цялостна система Агросистеми, която обхваща всички аспекти на земеделския бизнес. През 2007 се запазва тази търговска марка и това става основния продукт на фирмата. Този софтуер стартира като малко решение за документообработка и водене на справки за рентни плащания, но с годините към него се добавят складов и счетоводен модул, системи за следене и планиране на обработките и производството, модул за сервизната част на земеделския бизнес и животновъдството. Основното предимство на системите на ВИП Софтуер ООД е в интегрирането н а различни системи в единен специализиран софтуер и създаването на общи решения, чрез които да се ръководи бизнеса от едно място.

Въпреки съсредоточаването си върху земеделския бранш фирмата продължава да разработва и индивидуални решения по задание на клиента.

От 2014 година ВИП Софтуер ООД се стреми да свърже софтуерните си решения с мобилни устройства, навигационни системи, датчици и контролери, електронни везни и други технически средства. Вече има разработени различни решения, позволяващи по-голяма или малка степен на автоматизация при планирането, следенето и отчетността на земеделската дейност.

 

 Съвместно с партньорите си от ВА Консулт ООД, ВИП Софтуер предлага множество решения за земеделието. 

istoria
Инж. Петър Чернаев
Инж. Петър Чернаев
Управител на фирмата Ръководител отдел търговия...
Инж. Петър Чернаев

Инж. Петър Чернаев

Управител на фирмата Ръководител отдел търговия

Readmore
Инж. Пенка Чернаева
Инж. Пенка Чернаева
Ръководител програмен отдел...
Инж. Пенка Чернаева

Инж. Пенка Чернаева

Ръководител програмен отдел

Readmore
Виктория Манолова
Виктория Манолова
Ръководител отдел финанси...
Виктория Манолова

Виктория Манолова

Ръководител отдел финанси

Readmore

Новости, събития и презентации

Проекти, изпълнявани от ВИП СОФТУЕР ООД

 

 
   

План за възстановяване и устойчивост

 

 ВИП СОФТУЕР ООД изпълнява проект по Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-3.004 - Технологична модернизация

  

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието.

 

Договор № BG-RRP-3.004-2510-C01 .
 
Краен получател: ВИП СОФТУЕР ООД
 
Обща
стойност: 146 884,00 лв.,
                 от които
73 442,00 лв. безвъзмездно финансиране.
 

 Начало: 18.04.2023 г.                                                  Край: 18.06.2024 г.
   

Цел на проекта:

Целта на проекта е закупуването на специализирана цифрова техника и софтуер, чрез които да се увеличат и разнообразят предлаганите от фирмата продукти и услуги. Това ще спомогне за запазване на конкурентното ни предимство при разработването на VIP решения за управление на бизнес процесите на нашите клиенти.

В стратегията на фирмата, разработката и интегрирането на иновациите за решаване на потребностите на нашите клиенти е водещо, затова ние се стремим да развием новите си продукти на световно ниво. При интегрирането на IoT решения, от ключово значение са няколко показателя: правилно разчетения капацитет на приемащия сървър; дизайна, външния вид на устройствата са също толкова важни, колкото и функционалността им. Поради факта, че фокусът на компанията е в разработката на ЕРП решения и интеграцията им с различни хардуерни системи и решения за проследяемост на ресурсите и продукцията, то една от основните ни цели при изпълнението на проекта е изграждането на система за етикетиране (от цифрова техника и софтуер), на база на RFID технология, която да бъде лесно интегрируема, както в нашите решения, така и за външни разработчици. Изграждането на подобна верига на проследимост, изисква да бъде с опростен дизайн и интерфейс, за да може да бъде използвана от възможно най-широк кръг от потребители/партньори.

Целите ни най-общо могат да се конкретизират в Изграждане на система за производство на IoT решения в къси серии, със запомнящ се дизайн и функционалност, съобразена със специфичните процеси на нашите клиенти. Втората ни цел е производство на специални етикети за проследяемост в агробизнеса, хранително вкусовата промишленост "от полето до вилицата" и изграждане на софтуерно решение, позволяващо тази технология да бъде използвана и за други типове бизнес, от нас или от партньорски фирми - разработчици.

 

Етап на изпълнение:

Приключил проект; изпълнение дейности - закупена техника; на етап отчитане.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ВИП СОФТУЕР ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Във връзка с изпълнението на сключен административен договор
BG16RFOP002-2.073-22124-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и предвид посоченото в чл. 6 от Общи условия към сключените АДБФП, ВИП СОФТУЕР ООД, осигурява необходимата информация и публичност за изпълнявания проект.

ВИП СОФТУЕР ООД носи основната отговорност за изпълнението на проекта и постигането на неговите цели, така както е заложено в договора. Поради това и в съответствие с най-добрите практики в управлението на проекти, ВИП СОФТУЕР ООД осигурява всички необходими ресурси, ефективност, прозрачност и добросъвестност при изпълнението на предвидените дейности
Главната целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
.

Проекта е на обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Периода на действие на проекта е: Начало: 28.09.2020
г. - 28.12.2020 г.

 

ВИП Контролер

ВИП Софтуер ООД разработва система, с която чрез специален контролер да се съчетаят софтуер и хардуер. Едното направление, в което се работи е отчитане и управление на условията в помещенията за добитъка в животновъдни ферми. Второто направление е автоматичното прехвърляне на задачи и отчети към повечето разпространени навигации, в реално време или в офлайн режим. Целта е, чрез този контролер да се постигне  висока степен на автоматизация и прецизност при работа.

Агропари - нов онлайн портал за земеделие в процес на разработка

Агропари е онлайн магазин за земеделие, в който се включват фирми, предлагащи стоки за агробизнеса. Земеделска техника, резервни части, консумативи, торове и препарати, специализиран софтуер, навигационни системи, оборудване за животновъдни ферми и др. могат да се продават в магазина. В него земеделските производители ще могат да намерят всичко необходимо за работата си.

Галерия

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

Медиите за нас

„ВИП Софтуер” ООД представя системи за прецизно земеделие, автоматизация на животновъдна ферма и специализирани услуги

Две решения за навигациите – специализирано приложение и навигации от TeeJet

Комбинирани устройства за проследяване и навигация за земеделски машини

С решенията на ВИП Софтуер ООД агробизнесът става много по-лесен

Софтуер за управление на животновъдна ферма от „ВИП Софтуер” ООД - онлайн системата Ферма WEB

Технологични ВИП решения за всеки клиент

Free Joomla! template by Age Themes