• ВИП решения за ВИП клиенти

    ВИП решения за ВИП клиенти

  • Цялостни системи за земеделие

    Цялостни системи за земеделие

  • Бъдете в крак с новите технологии

    Бъдете в крак с новите технологии

Гауди

Гауди е програмен продукт за ценообразуване и планиране. Предназначен е за строители, инвеститори и проектанти. Гауди ви предоставя възможност за бързо и лесно ценообразуване на строителни обекти, съставя основните справки, необходими за оформяне документацията на обекта (Количествена сметка, Количествено стойностна сметка, КС28, Протокол обр.19, актуване и отчитане на изпълнените СМР и т.н.).  Основните направления, в които помага са управление на времето, бюджета  и риска в проекта и работата с База данни. Приложим е във всеки производствен процес, изискващ планиране на дейности, ресурси и ценообразуване.

 Научи още 

Free Joomla! template by Age Themes