• ВИП решения за ВИП клиенти

    ВИП решения за ВИП клиенти

  • Цялостни системи за земеделие

    Цялостни системи за земеделие

  • Бъдете в крак с новите технологии

    Бъдете в крак с новите технологии

Тъй като софтуерът не може без хардуер, ВИП Софтуер ООД предлага и компютърни системи по заявка на клиента. Персонални компютри, лаптопи и сървъри – всичко, което е необходимо за работата ви. Чрез фирмата можете да закупите и таблети и дори мобилни телефони, на които да ползвате мобилните приложения на ВИП Софтуер ООД.  

Гауди е програмен продукт за ценообразуване и планиране. Предназначен е за строители, инвеститори и проектанти. Гауди ви предоставя възможност за бързо и лесно ценообразуване на строителни обекти, съставя основните справки, необходими за оформяне документацията на обекта (Количествена сметка, Количествено стойностна сметка, КС28, Протокол обр.19, актуване и отчитане на изпълнените СМР и т.н.).  Основните направления, в които помага са управление на времето, бюджета  и риска в проекта и работата с База данни. Приложим е във всеки производствен процес, изискващ планиране на дейности, ресурси и ценообразуване.

 Научи още 

Като официален партньор на Microsoft, фирма ВИП Софтуер ООД има правото да предлага лицензирани копия на операционните системи от марката Windows, както и добре познатия на всички офис пакет на фирмата (Word, Excel). Това са продукти, известни на всеки в съвременния свят, които често се инсталират от фирми и хора без необходимите лицензи. ВИП Софтуер ООД ви предлага напълно законни лицензирани версии на продуктите на Microsoft.

 Научи още 

Можете да поръчате и RFID четци, с които да автоматизирате отчитането на водачите в комбинация с решението Кантар. Те ще ви помогнат при следенето на животни при преминаването им през контролни точки във вашата ферма, а ръчните четци можете да ползвате при проверка на индивидуалните чипове и ушни марки на полето или в помещенията за животните. Възможностите за приложението им и комбинирането със софтуерни продукти от ВИП Софтуер ООД зависят от вашите нужди и желания.

 Чрез онлайн системата Агромениджър Трейсър земеделците могат да следят движението на машините си на полето в реално време. Могат да очертават гео зони, съответстващи на масивите по ползване и да генерират кога машината е влязла в даден блок и кога е излязла от него. Може да се следи движението на една или на няколко машини едно­вре­менно. Системата позволява импорт и експорт на KML файлове, които са съвместими с Модул на Агронома и могат да се заредят върху КВС.  

 

Агромениджър-бг има и модул Администрация за обработка на документи и модул Навигация за планиране и отчитане на земеделски задачи.

 

 Научи още 

Арендатор-бг е софтуер за земеделието, улесняващ обработката на договорите и изготвянето на документи към държавната администрация. С него лесно се планират и отчитат ресурсите за обработки на земята. Това приложение е идеално за фирми, в които един човек обработва цялата документация. Това е най-защитеният софтуер, който се предлага от фирмата, тъй като работи единствено с хардуерен ключ и не позволява онлайн достъп до данните на клиента.

 Научи още 

Арендатор Клуб е онлайн система за управление на земеделския бизнес, изградена от множество приложения, пригодени да работят както самостоятелно, така и в комбинация едно със друго. Системата съдържа мобилни приложения и софтуер, предназначен за ползване в офиса. С нея мога да се следят договорите с цялата информация за тях. Лесно се подават документи към държавната администрация, обработва се информацията за начислените и изплатени ренти и се очертават реално обработваните масиви върху картата. Системата помага за лесното планиране, подаване и проследяване на обработките и вложените в тях ресурси. В Арендатор клуб има приложения за склад и счетоводство. Не е пропуснат и кантарния модул.

 Научи още

ВИП Софтуер ООД предлага високо точните навигационни решения на TeeJet. Тези системи не само са с ниски цени, но и навигират изключително точно водачите по време на работа благодарение на вградения GLONAS сигнал. Чрез него отклонението е наистина минимално, а механизаторът получава сигнал при всяко отклонение от правилната траектория на движение. Навигационните системи на TeeJet позволяват видео наблюдение на работата. Възможността за наблюдение на капката позволява бързо да се установят и отстранят всички неизправности и запушвания на дюзите по време на работа.

 

ВИП Софтуер предлага и системите за автопилот на TeeJet, чрез които може да се улесни работата на водача при следването на права линия без да се правят промени по хидравличните системи на машините.

 Научи още 

Free Joomla! template by Age Themes