• ВИП решения за ВИП клиенти

    ВИП решения за ВИП клиенти

  • Цялостни системи за земеделие

    Цялостни системи за земеделие

  • Бъдете в крак с новите технологии

    Бъдете в крак с новите технологии

ВИП Софтуер ООД е компания с петнадесетгодишна история, през която много млади специалисти са станали част от екипа на фирмата. Част от тях продължиха професионалното си развитие във фирмата, други избраха различен път. Непрекъснатият прилив на млади хора със свежи идеи и специалисти с разнообразни умения доведоха създаването на софтуерни продукти, съчетаващи изпитани програмни решения с най-модерните технологии.

 

 

Управител на фирмата
Ръководител отдел търговия

По образование г-н Чернаев е инженер Изчислителна техника. Той е експерт информационни технологии, с утвърден опит. Участвал е в изпълнението  на повече от 10 европейски и национални проекти. Бил е ръководител проект при успешното изпълнение на над 5 проекта по ОП Конкурентоспособност, НИФ, АЗ и др.

 

Петър Чернаев има 23 години стаж като специалист информационни технологии: програмист, ръководител проекти в областта на информационните технологии, разработка и внедряване на софтуерни приложения и услуги. От повече от 15 години се занимава с внедряване на информационните технологии в агробизнеса ­ проучване нуждите на пазара, разработка на съответния софтуер и връзка с необходимите устройства. 

 

Ръководител програмен отдел

Г­жа Чернаева е инженер Изчислителна техника. Тя е експерт проектиране и програмиране, с утвърден опит и работа като такъв при изпълнението на над 10 проекта, финансирани по европейски и национални програми.

 

Инж. Пенка Чернаева има повече от 22 години стаж като специалист информационни технологии: програмист, специалист Бази Данни, ръководител софтуерни проекти, разработка и внедряване на софтуерни приложения и услуги в областта на информационните технологии, финансирани със собствени, частни и европейски средства.

 

Ръководител отдел връзка с клиенти
Ръководител отдел финанси

Виктория Манолова има придобита бакалавърска степен по „Счетоводство и контрол“ и степен магистър по „Счетоводство и одит“ в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, както и магистратура по „Мениджмънт на европейски проекти“ в РУ „Ангел Кънчев“.

 

През последните няколко години основно се занимава с отчитане на счетоводните процеси в агрофирмите, както и като консултант по управление на ресурсите в агробизнеса и усъвършенстване на системите за контрол в стопанствата. Ръководи отдел връзка с клиенти на ВИП Софтуер от 2013 година. 

Free Joomla! template by Age Themes