• ВИП решения за ВИП клиенти

    ВИП решения за ВИП клиенти

  • Цялостни системи за земеделие

    Цялостни системи за земеделие

  • Бъдете в крак с новите технологии

    Бъдете в крак с новите технологии

 

 
   

План за възстановяване и устойчивост

 

 ВИП СОФТУЕР ООД изпълнява проект по Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-3.004 - Технологична модернизация

  

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието.

 

Договор № BG-RRP-3.004-2510-C01 .
 
Краен получател: ВИП СОФТУЕР ООД
 
Обща
стойност: 146 884,00 лв.,
                 от които
73 442,00 лв. безвъзмездно финансиране.
 

 Начало: 18.04.2023 г.                                                  Край: 18.06.2024 г.
   

Цел на проекта:

Целта на проекта е закупуването на специализирана цифрова техника и софтуер, чрез които да се увеличат и разнообразят предлаганите от фирмата продукти и услуги. Това ще спомогне за запазване на конкурентното ни предимство при разработването на VIP решения за управление на бизнес процесите на нашите клиенти.

В стратегията на фирмата, разработката и интегрирането на иновациите за решаване на потребностите на нашите клиенти е водещо, затова ние се стремим да развием новите си продукти на световно ниво. При интегрирането на IoT решения, от ключово значение са няколко показателя: правилно разчетения капацитет на приемащия сървър; дизайна, външния вид на устройствата са също толкова важни, колкото и функционалността им. Поради факта, че фокусът на компанията е в разработката на ЕРП решения и интеграцията им с различни хардуерни системи и решения за проследяемост на ресурсите и продукцията, то една от основните ни цели при изпълнението на проекта е изграждането на система за етикетиране (от цифрова техника и софтуер), на база на RFID технология, която да бъде лесно интегрируема, както в нашите решения, така и за външни разработчици. Изграждането на подобна верига на проследимост, изисква да бъде с опростен дизайн и интерфейс, за да може да бъде използвана от възможно най-широк кръг от потребители/партньори.

Целите ни най-общо могат да се конкретизират в Изграждане на система за производство на IoT решения в къси серии, със запомнящ се дизайн и функционалност, съобразена със специфичните процеси на нашите клиенти. Втората ни цел е производство на специални етикети за проследяемост в агробизнеса, хранително вкусовата промишленост "от полето до вилицата" и изграждане на софтуерно решение, позволяващо тази технология да бъде използвана и за други типове бизнес, от нас или от партньорски фирми - разработчици.

 

Етап на изпълнение:

Приключил проект; изпълнение дейности - закупена техника; на етап отчитане.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ВИП СОФТУЕР ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Във връзка с изпълнението на сключен административен договор
BG16RFOP002-2.073-22124-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и предвид посоченото в чл. 6 от Общи условия към сключените АДБФП, ВИП СОФТУЕР ООД, осигурява необходимата информация и публичност за изпълнявания проект.

ВИП СОФТУЕР ООД носи основната отговорност за изпълнението на проекта и постигането на неговите цели, така както е заложено в договора. Поради това и в съответствие с най-добрите практики в управлението на проекти, ВИП СОФТУЕР ООД осигурява всички необходими ресурси, ефективност, прозрачност и добросъвестност при изпълнението на предвидените дейности
Главната целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
.

Проекта е на обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Периода на действие на проекта е: Начало: 28.09.2020
г. - 28.12.2020 г.

 

ВИП Софтуер ООД разработва система, с която чрез специален контролер да се съчетаят софтуер и хардуер. Едното направление, в което се работи е отчитане и управление на условията в помещенията за добитъка в животновъдни ферми. Второто направление е автоматичното прехвърляне на задачи и отчети към повечето разпространени навигации, в реално време или в офлайн режим. Целта е, чрез този контролер да се постигне  висока степен на автоматизация и прецизност при работа.

Агропари е онлайн магазин за земеделие, в който се включват фирми, предлагащи стоки за агробизнеса. Земеделска техника, резервни части, консумативи, торове и препарати, специализиран софтуер, навигационни системи, оборудване за животновъдни ферми и др. могат да се продават в магазина. В него земеделските производители ще могат да намерят всичко необходимо за работата си.

Free Joomla! template by Age Themes